5.4.08

Aigua

Recordo una de les meves primeres classes a la Universitat, on el professor de Teoria Econòmica Gonçal Bernardos ens explicava la diferencia entre el valor econòmic i el valor real d'un bé. I com a exemple, posava l'aigua com a un dels bens amb major valor real, comparant-lo amb bens amb un alt valor econòmic degut a la seva escassetat. És l'escassetat o abundància d'un bé,el que en determina el seu valor real.

L'aigua és sens dubte el valor més necessari, ja no només pel desenvolupament econòmic d'una societat, sinó també per la pròpia supervivència d'aquesta. Amb tot l'aigua és un bé abundant, però no suficientment abundant per cobrir les necessitats bàsiques,les econòmiques, les expectatives de creixement econòmic i les que no ho són tant. Per tant, podem estar segurs, que aquesta serà una de les fonts de conflictes, no només a casa nostre sinó al món.

Avui i en els propers anys, tindrem que fer front al repartiment de l'aigua i cal que ens ho prenguem amb gran responsabilitat, més enllà de la situació puntual de si a la tardor tindrem aigua o hi hauran restriccions. Des de que hi ha el decret de sequera, la població hem començat a disminuir el consum d'aigua, cosa que demostra la responsabilitat de la gent amb aquests temes, malgrat que sempre hi haurà qui la malbarata a la banyera, la rentadora, o rentant el cotxe, ara cal que qui ens governa, facin el mateix i governin i no només tinguem sol.lucions per superar aquesta crisi, que d'altre banda és pot sol.lucionar en qualsevol moment si es posa a ploure, sinó que les sol.lucions a llarg termini siguin les suficients, sostenibles i que ens permetin continuar creixent econòmicament,com a font del benestar social.

Sembla que amb les desalinitzadores que hi han construint-se, el problema quedarà resolt, esperem que sigui així.

Cap comentari: